27-03-2019
XXXVI FMSI National Congress

Volledige agenda
21-04-2018
Verslag 1e Interuniversitair Congres Sportkinesitherapie

Stuctuur

De vereniging bestaat uit:

  • effectieve leden, allen Belg, die voldoen aan één van de volgende voorwaarden: de doctors in de geneeskunde en artsen zijn in het bezit van het diploma licentiaat in de lichamelijke opvoeding of van de bijzondere licentie in de lichamelijke opvoeding en sportgeneeskunde ; of van de licentie in de sportgeneeskunde, of van het speciale getuigschrift in de lichamelijke opvoeding en sportgeneeskunde of van het getuigschrift voor aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde, of een equivalent hiervan, uitgereikt door een Belgische universitaire instelling, of ze zijn in het bezit van een doctoraat, uitgereikt door een universitaire instelling, en werkzaam in het domein van de sportgeneeskunde en sportwetenschappen; zij die geen doctor in de geneeskunde of arts zijn , zijn in het bezit van een doctoraat, uitgereikt door een universitaire instelling en zijn werkzaam in het domein van sportgeneeskunde en sportwetenschappen;
  • de geassocieerde leden zijn houder van een einddiploma, afgeleverd door een universiteit of een instelling van hoger onderwijs;
  • de ereleden;
  • de beschermde leden, die van de vereniging geen deel kunnen uitmaken als effectief of geassocieerd lid en haar werk wensen te dienen met hun inschrijving of hun morele steun.

 

 

Statuten

Klik hier om de statuten van de vereniging te bekijken.